ธรรมเสริมโฉลกวันจันทร์

เคราะห์ของคนเกิดวันจันทร์

๑) อุปนิสัยเอาแต่ใจ ขี้ระแวง ชอบอมทุกข์ อ่อนไหว เชื่อคนง่าย และปากร้ายเมื่อคนอื่นขัดใจ

วิธีแก้เคราะห์  ให้เลิกอุปนิสัยเอาแต่ใจ ฝึกปล่อยวาง ไม่เก็บเอาความทุกข์ไว้กับตัว พึ่งตนเองให้มากเข้าไว้ หมั่นศึกษาหาความรู้  รู้จักแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัว

๒) กำพร้าพ่อหรือแม่ มีญาติแต่พึ่งพาอาศัยไม่ได้  ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองตั้งแต่เล็กจนโต และมักเจ็บป่วยบ่อย มีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอยู่เป็นประจำ

 วิธีแก้เคราะห์  ด้วยการประกอบสัมมาอาชีพ อดทน ขยันในการทำงาน ให้ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตโค – กระบือ ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่กำลังถูกฆ่า  เช่น  ซื้อปลาในตลาดไปปล่อย หรือบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเป็นต้น  พยายามทำความดีและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่างต่อเนื่อง

ข้อดีและหลักธรรมของคนเกิดวันจันทร์

ข้อดีของคนเกิดวันจันทร์  คือ มีความอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ซื่อสัตย์  มีความกตัญญูกตเวที, รักครอบครัว , เอาใจใส่ดูแลคนรอบข้างดี, มีเสน่ห์เป็นที่รักของผู้พบเห็น, มีความอ่อนน้อมถ่อมตน คุณธรรมเหล่านี้หากทำและฝึกให้มีในตนมากๆ จะนำพาชีวิตให้มีความสงบสุข หลักธรรมอีกอย่างที่ควรกระทำให้มีในตนคือ ขันติ ความอดทน เมตตา กรุณา


พระคาถาสวดประจำวันเกิด :วันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โป สะกุณัสสะ

สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โป สะกุณัสสะ
สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โป สะกุณัสสะ
สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สวดย่อ
อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ สวดภาวนา บูชาพระปางห้ามญาติ ๑๕ จบ มีความสุข สิ้นกาลนาน และนอนก็เป็นสุข ไม่ฝันเห็นสิ่งที่ชั่วร้าย เป็นสิริมงคลยิ่ง

“การพึ่งพระธรรมที่ได้ผลสูงสุด ก็คือการสร้างพระธรรมให้บังเกิดมีในจิต ในใจ ในตัว ในตน ของตนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับ จนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานที่ไม่มีสิ่งใดจะเบียดเบียนหรือทำร้ายเราได้แม้กระทั่งความตาย”

————————————————————————————

ภาพประกอบจาก www.kapook.com.,www.google.com

คติธรรมดีดี จาก หนังสือสวดมนต์ “สวดทุกวัน ดีทุกวัน”

———————————————————————————

เที่ยวไปกินไป. Com