งานบุญบั้งไฟ 2561 ชมขบวนแห่บั้งไฟและการจุดบั้งไฟสวยตระการตา

รวบรวมสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟ 2561 งานบุญใหญ่ของชาวอีสาน ตามความเชื่อเรื่องการขอฝนให้ตกตามฤดูกาล เพื่อการทำเกษตรกรรม ปีนี้ไปเที่ยวงานบุญบั้งไฟได้ที่ไหนบ้าง มาเก็บข้อมูลกัน

Read More