5 สถาปัตยกรรมของเมืองไทยที่ไม่ซ้ำใครในโลก

เมืองไทยนอกจากจะมีวัดวาอารามที่สวยชวนตะลึง เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวต่างชาติแล้ว เรายังมีสถาปัตยกรรมอื่นๆที่กระตุ้นจินตนาการให้พรั่งพรูและสวยแปลกตาหาชมได้ที่เดียวในโลก พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จ.ยโสธร พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก หรือ พิพิธภัณฑ์คางคกเพิ่งเปิดมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของยโสธรในทันที ค่าที่ว่ารูปทรงแปลกตาเป็นคางคกยักษ์ สูง 19 เมตร เท่ากับตึกห้าชั้น พิพิธภัณฑ์คางคกบอกเล่าเรื่องราวของพญาคันคาก เจ้าชายผู้มีผิวพรรณเหมือนคางคก ซึ่งสามารถรบชนะพญาแถน เทพเจ้าแห่งสายฝน ผู้ไม่ยอมปล่อยให้ฝนตก ทำให้เกิดความแห้งแล้ง หลังจากรบชนะพระองค์ก็ตกลงกับพญาแถนว่า เมื่อไหร่ที่ชาวบ้านต้องการฝนจะจุดบั้งไฟบอกกล่าว ซึ่งนั่นคือที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟ นอกจากจะมีเรื่องราวของตำนานแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์ยังมีเรื่องราวของคางคกกว่า 500 สายพันธ์ทั่วโลก และฉายตำนานบุญบั้งไฟในรูปแบบภาพยนตร์ 4 มิติ ที่ชั้นบนสุดยังมีสะพานมองลงมาเห็นวิวแม่น้ำทวนที่อยู่ด้านล่าง และพิพิธภัณฑ์พญานาคที่ตั้งอยู่ใกล้ๆด้วย วัดสามพราน จ.นครปฐม วัดสามพราน แปลกตาด้วยการผสมผสานศิลปะไทยและจีนไว้ด้วยกัน โดดเด่นด้วยตึกสีแดงที่มีมังกรตะกายฟ้าสีเขียวพันโอบรอบตึก ที่เรียกว่า กุฎิพญามังกรตะกายฟ้า ที่เท้ามังกรสามารถขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองในด้านต่างๆตามแต่ละเล็บของมังกร ตึกนี้เป็นกุฎิสงฆ์ทรงกลม สูง 80 เมตรที่สามารถเดินขึ้นไปถึงด้านบนด้วยการเดินเข้าไปในท้องพญานาคเป็นอุโมงค์ทางลาด 17 ชั้น (แต่เปิดให้เข้าชมเฉพาะชั้น 2 เท่านั้น ส่วนชั้นอื่นไม่อนุญาต) ในวัดยังมีรูปปั้นของสัตว์ต่างๆตามความเชื่อทางพุทธศาสนา วัดจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ วันหยุดทางศาสนาและวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น…

Read More