ระยะการครองราชย์ในแต่ละรัชกาล

(ระยะการครองราชย์ในแต่ละรัชกาล) ร.1 – 27ปี ร.2 – 15ปี ร.3 – 27ปี ร.4 – 17ปี ร.5 – 42ปี22วัน ร.6 – 15ปี ร.7 – 9ปี ร.8 – 12ปี99วัน ร.9 – 70ปี127วัน วันเก็บไว้เล่าให้ลูกฟัง รัชกาลที่ 1 ระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี ตั้งแต่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 – 7 กันยายน 2352 รัชกาลที่ 2 ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี ตั้งแต่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 – 7…

Read More