จริงหรือมั่วราคามันสำปะหลังเดือนหน้าพุ่ง 3 บาท

เสิงสาง – วันที่ 23 ต.ค.60 นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการใหญ่ บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามันสำปะหลังของไทยล่าสุด ว่า ในช่วงนี้ราคามันสำปะหลังในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคามันสำปะหลังสดขณะนี้กระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.80 บาทต่อกิโลกรัม ที่เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ว่าภายในเดือนหน้าราคาจะพุ่งขึ้นไม่ต่ำกว่า 2 บาท ต่อกิโลกรัม และอาจจะมีโอกาสเห็นราคามันสำปะหลังสดของไทยพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 3 บาทในอนาคตอันใกล้นี้

Read More