เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท ประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่แม่ท้อง

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) เผยที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบ เพิ่มเงินทดแทนสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็น 600 คาดมีผลปี 2561 เป็นของขวัญปีใหม่

Read More