5 อันดับ สุดยอดที่ท่องเที่ยวโครงการหลวงหน้าหนาว

จากผืนดินอันเสื่อมโทรม จากไร่ฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยที่ผิดกฎหมาย กลับกลายเป็นศูนย์เกษตรที่สร้างรายได้ให้กับปวงประชาพืชผัก พันธุ์ไม้บนผืนดินกว้างใหญ่ กลายเป็นทิวทัศน์สวยๆชนิดว่าเป็นเมืองในฝันของเหล่านักเดินทางทั้งหลาย นั่นก็เพราะการวางรากฐานและพระราชดำริทางด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นหน้าหนาวที่จะถึงนี้เราจึงคัดที่เที่ยวในโครงการหลวงยอดฮิตมาฝากกันซึ่งเป็นเพียงจำนวนน้อยนิดในบรรดาโครงการหลวงทั้งหมด เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

Read More