มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน

SHARES

มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน

มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลูกค้าในมาตรการที่ยังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ขยายความช่วยเหลือให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการ M2, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 และ M16 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านมาตรการดังนี้

มาตรการที่ 18 [M18]

 • สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ ลดเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25%,50% หรือ 75% ของเงินงวดปัจจุบัน (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)
 • ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 25 ม.ค. 65
 • รับความช่วยเหลือถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65
 • ช่องทางการลงทะเบียนเข้ามาตรการ
  • Mobile Application GHB ALL
  • เว็บไซต์ธนาคาร https://www.ghbank.co.th
  • Line GHB Buddy : https://lin.ee/ErOyx0Lk
  • ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64

มาตรการที่ 19 [M19]

 • สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่อแฟลต ลดเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25%,50% หรือ 70% ของเงินงวดปัจจุบัน
 • ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 25 ม.ค. 65
 • รับความช่วยเหลือถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65
 • ช่องทางการลงทะเบียนเข้ามาตรการ : ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64

มาตรการที่ 17 [M17]

 • สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPLและลูกค้ารายย่อย NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ได้อยู่ในมาตรการ หรือรองรับลูกค้าเดิมใน M10,M14 และ M16
 • ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65
 • รับความช่วยเหลือสูงสุด 1 ปี
 • ช่องทางการลงทะเบียนเข้ามาตรการ
  • Mobile Application GHB ALL
  • เว็บไซต์ธนาคาร https://www.ghbank.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://bit.ly/3rfHNkR
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 65
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


สอบถามเพิ่มเติมที่
Inbox : m.me/GHBank
Call Center : 0-2645-9000
ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64

SHARES

Comments

comments

%d bloggers like this: