ถูกใจกับถูกต้อง

เราอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าโลกนี้มีคนหลายประเภท มีทั้งคนดี คนไม่ดี คนดีมากมาก กับคนชั่วสุดๆ และอีกประเภทคือ คนที่มีทั้งดีและชั่วในตัวคนๆเดียวกันนั้น แล้วคุณล่ะ เป็นคนแบบไหน 😃 คุณเคยเป็นไหมเวลาที่อยากทำตามใจตัวเองแต่สิ่งที่จะทำมันไปขัดกับความถูกต้อง แล้วจิตใต้สำนึกส่วนดีของคุณมันก็บอกว่า ” อย่าทำนะ นี่มันไม่ดี ” “ถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังอย่าทำ” สุดท้ายแล้วถ้าความคิดดีมันมีมากกว่าความคิดชั่ว คุณก็จะตัดสินใจทำตามความถูกต้อง แต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่คุณจะตัดสินใจได้แบบนี้ แต่ถ้าเราไม่ประมาทปล่อยให้ใจเป็นใหญ่ ยังไงความถูกต้องก็ชนะความถูกใจได้อยู่แล้ว เรื่องแบบนี้จะทำได้ถ้าเราฝึกมันบ่อยๆ ลองขัดใจตัวเองบ้าง ลองทำในสิ่งที่ไม่อยากทำบ้าง เพื่ออะไรนะหรอ เพื่อลดความเป็นเราเป็นเขาลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *