ระยะการครองราชย์ในแต่ละรัชกาล

SHARES

(ระยะการครองราชย์ในแต่ละรัชกาล)

ร.1 – 27ปี

ร.2 – 15ปี

ร.3 – 27ปี

ร.4 – 17ปี

ร.5 – 42ปี22วัน

ร.6 – 15ปี

ร.7 – 9ปี

ร.8 – 12ปี99วัน

ร.9 – 70ปี127วัน

วันเก็บไว้เล่าให้ลูกฟัง

รัชกาลที่ 1 ระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี

ตั้งแต่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 – 7 กันยายน 2352

รัชกาลที่ 2 ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี

ตั้งแต่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 – 7 กรกฎาคม 2367

รัชกาลที่ 3 ระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี

ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 – 2 เมษายน พ.ศ. 2394

รัชกาลที่ 4 ระยะเวลาครองราชย์ 17 ปี

ตั้งแต่ 6 เมษายน พ.ศ. 2394 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411

รัชกาลที่ 5 ระยะเวลาครองราชย์ 42 ปี

ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ครั้งที่ 1) 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416(ครั้งที่ 2)

– 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453

รัชกาลที่ 6 ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี

ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

รัชกาลที่ 7 ระยะเวลาครองราชย์ 9 ปี

ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2477

รัชกาลที่ 8 ระยะเวลาครองราชย์ 12 ปี

ตั้งแต่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489

รัชกาลที่ 9 ระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี

ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

——— ข้อมูล ดีๆ เข้าใจง่ายๆ อยากให้เก็บไว้อ่าน ———

กษัตริย์ไทย กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๑ — เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๒

รัชกาลที่ ๒ — เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๓ และ ๔

รัชกาลที่ ๓ — เป็นลูกรัชกาลที่ ๒ เป็นพี่ รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๔ — เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๕ เป็นน้อง รัชกาลที่ ๓ เป็นลูก รัชกาลที่ ๒

รัชกาลที่ ๔ — มี ๒ พระองค์. พระองค์แรกคือ. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนพระองค์ที่สอง คือ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองราชย์พร้อมกันเพื่อเป็นการแก้ดวงชะตา

รัชกาลที่ ๕ — เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๖ และ ๗

รัชกาลที่ ๕ — เป็นปู่ รัชกาลที่ ๘ และ ๙

รัชกาลที่ ๖ — เป็นพี่ รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๖ — เป็นลุง รัชกาลที่ ๘ และ ๙

รัชกาลที่ ๗ — เป็นอา รัชกาลที่ ๘ และ ๙

แต่พ่อ ของรัชกาลที่ ๘ และ ๙ ไม่ได้ ขึ้นครองราชย์ เนื่องจาก เสียชีวิต ไปก่อนหน้านั้น

รัชกาลที่ ๘ — เลยขึ้น เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ ในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา จึงต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ

รัชกาลที่ ๘ — เป็น พี่รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙ — เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ ต่อ จน ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระชนมายุ ๘๙ พรรษา

รัชกาลที่ ๙ — เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๑๐

#เก็บโพสนี้ไว้ในความทรงจำ

#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ราชวงศ์จักรี

#กษัตริย์ไทยกรุงรัตนโกสินทร์

ขอบคุณทีมงาน

เที่ยวไปกินไป.com

SHARES

Comments

comments

%d bloggers like this: