รู้ทันประกันรถยนต์

SHARES

ชื่อว่าหลายๆ คนมีรถยนต์เป็นของตัวเอง ดังนั้นทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับการทำประกันภัยชั้น1 ซึ่งราคาก็จะมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่คนบริษัท หลักๆ ก็จะมีดังต่อไปนี้

  • บริษัทกรรมธรรม์ประกันภัย
  • ทุนประกันรถยนต์
  • ประวัติรถ กรณีที่เคยเครมแล้วต่อบริษัทเดิมจะมีการบวกเบี้ยเพิ่ม
  • Option เสริม เช่น ระบุชื่อคนขับ หรือไม่ระบุ ซึ่งราคาจะต่างกัน
  • บริการรถยก กรณี เสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
  • บริการส่งน้ำมัน กรณีรถน้ำมันหมด
  • บริการส่งกุญแจ กรณีลืมไว้ที่ต่างๆ

ที่กล่าวมาจะเป็นเคสที่เคยเจอนะครับ ดังนั้นเวลาที่ต่อประกันให้เช็คดีๆ และสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และมีอีกข้อหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

1.ทรัพย์สินเสียหายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น Notebook ได้รับความเสียหาย, โทรศัพท์ได้รับความเสียหาย เป็นต้น ซึ่งสามารถเครมกับประกันได้เลย หรือทรัพย์สินอื่นๆ สามารถทำได้เช่นกันที่นอกเหนือจากตัวรถ
2.กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเราสามารถเรียกร้องค่าเสียประโยชน์ในการใช้รถในช่วงที่เรานำรถเข้าซ่อมที่อู่

จากทั้งสองข้อที่กล่าวมาสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1.กรณีที่ทรัพย์สินเสียหายให้กำลังส่งทรัพย์สินนั้นๆ เข้าร้านเพื่อประเมินความเสียหาย จากนั้นให้ทำเป็นเอกสารการซ่อมหรือใบเสนอราคา แล้วส่งเอกสารให้กับประกัน ซึ่งมีเอกสารดังนี้ เอกสารใบแจ้งซ้อมหรือใบเสนอราคา, เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหน้า bookbank
2.กรณีที่เกิเอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกให้ส่งเอกสารการซ่อมรถหลังจากที่รถออกจากอู่เรียบร้อยแล้ว มีเอกสารดังนี้ เอกสารใบแจ้งซ่อมหรือใบนัดรับรถที่ระบุวันที่เข้าซ่อมและวันที่ซ่อมเสร็จ, เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหน้า bookbank, เอกสารสำเราใบเครมที่ได้จากนายประกัน

สิทธิ์ของเราใช้ให้คุ้มนะครับ แต่ทางที่ดีไม่ได้ใช้จะดียิ่งกว่า

ขอบคุณทีมงาน
เที่ยวไปกินไป

SHARES

Comments

comments

%d bloggers like this: