เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท ประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่แม่ท้อง

SHARES

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) เผยที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบ เพิ่มเงินทดแทนสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็น 600 คาดมีผลปี 2561 เป็นของขวัญปีใหม่

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท

ข่าวดี! แม่ท้องเตรียมเฮ ประกันสังคมเล็ง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท เร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนในปี 2561

ประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่แม่ท้องคนไทย ปี 2561

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า มติคณะกรรมการ สปส.และที่ปรึกษา เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็น 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ไม่เกินอายุ 6 ปี

สำหรับเหตุผลการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เนื่องจากประกันสังคมประกาศใช้อัตราเงินสงเคราะห์บุตร ในอัตราเงินสงเคราะห์บุตรในอัตรา 400 บาทต่อเดือน มาตั้งแต่ 1 ม.ค.2554 โดยไม่มีการปรับเพิ่มมาหลายปีแล้ว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรเฉลี่ย 1,324,848 คนต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค.2560) อีกทั้งจำนวนบุตรของผู้ประกันตนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งจากผลการศึกษาของสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเด็กเล็กอยู่ที่ 579 – 812 บาทต่อเดือน โดยจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาทต่อเดือน ในปี 2561 เป็นเงินประมาณการจำนวน 3,036 ล้านบาท ซึ่งไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม และจะเป็นปริมาณเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวเสริมว่า วันนี้คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เสร็จภายในสิ้นปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนในปี 2561

 

ขอบคุณทีมงาน
เที่ยวไปกินไป.com
h.theasianparent.com

SHARES

Comments

comments

%d bloggers like this: