ระยะการครองราชย์ในแต่ละรัชกาล

(ระยะการครองราชย์ในแต่ละรัชกาล) ร.1 – 27ปี ร.2 – 15ปี ร.3 – 27ปี ร.4 – 17ปี ร.5 – 42ปี22วัน ร.6 – 15ปี ร.7 – 9ปี ร.8 – 12ปี99วัน ร.9 – 70ปี127วัน วันเก็บไว้เล่าให้ลูกฟัง รัชกาลที่ 1 ระยะเวลาครองราชย์... Read more »